Thông Tin Thanh Toán

Thông tin thanh toán và thông tin liên hệ của chúng tôi được thể hiện trên website đang hoạt động, mọi thông tin khác sẽ không được sử dụng. Mọi vấn đề về chuyển khoản nhầm chúng tôi sẽ không chụi trách nhiệm.

Ngân Hàng MB Bank – Hải Phòng

Số tài khoản: 8860119688888

Tên tài khoản: Trần Văn Tưởng

Ngân Hàng MB Bank- Hải Phòng

Số tài khoản: 7010136828888

Tên tài khoản: Trần Văn Tưởng

Ngân Hàng Vietcombank – Hải Phòng

Số tài khoản: 0031000233898

Tên tài khoản: Trần Văn Tưởng

Ngân Hàng Vietcombank – Hải Phòng

Số tài khoản: 0031000275638

Tên tài khoản: Trịnh Việt Nam

Ngân Hàng Techcombank – Hải Phòng

Số tài khoản: 19028288064663

Tên tài khoản: Trần Văn Tưởng

Ngân Hàng Techcombank – Hải Phòng

Số tài khoản: 19036381219017

Tên tài khoản: Công ty TNHH TM & DV Công Nghệ INFINITY