Gói Hỗ Trợ Bảo Hành, Bảo Trì, Bảo Dưỡng, Bảo Mật Website

Do nhu cầu của khách hàng có người quản trị hay bảo mật website tốt để làm các dự án SEO từ khóa lên Google.

PLUS 1
500,000đ
Tháng
Backup Theo?
Thời Gian?
Lưu trữ?
Bảo trì?
Kiểm tra code?
Hỗ trợ trực tuyến?
Thanh toán?
PLUS 3
1,000,000đ
Tháng
Backup Theo?
Thời Gian?
Lưu trữ?
Bảo trì?
Kiểm tra code?
Hỗ trợ trực tuyến?
Thanh toán?
PLUS 4
10,500,000đ
Năm
Backup Theo?
Thời Gian?
Lưu trữ?
Bảo trì?
Kiểm tra code?
Hỗ trợ trực tuyến?
Thanh toán?
PLUS+ 1
1,500,000đ
Tháng
Backup Theo?
Thời Gian?
Lưu trữ?
Bảo trì?
Kiểm tra code?
Hỗ trợ trực tuyến?
Thanh toán?
PLUS+ 3
2,500,000đ
Tháng
Backup Theo?
Thời Gian?
Lưu trữ?
Bảo trì?
Kiểm tra code?
Hỗ trợ trực tuyến?
Thanh toán?
PLUS+ 4
25,500,000đ
Năm
Backup Theo?
Thời Gian?
Lưu trữ?
Bảo trì?
Kiểm tra code?
Hỗ trợ trực tuyến?
Thanh toán?
PRO NEVER
6,500,000đ
Tháng
Backup Theo?
Thời Gian?
Lưu trữ?
Bảo trì?
Kiểm tra code?
Hỗ trợ trực tuyến?
Thanh toán?
Đăng bài theo ngành?
Tối Ưu SEO Bài Viết?

Hỗ trợ kiểm tra WordPress

Giảm nguy cơ website bị tấn công, có cơ hội lưu trữ lại bản gần nhaats, mang lại hiệu quả hoạt động website ổn định hơn.

0965 2186 96

Chăm sóc khách hàng 24/7

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ xử lý vấn đề kỹ thuật của bạn để website hoạt động tốt và chạy nhanh. Bất kỳ lúc nào.

0965 2186 96

 

30 ngày đảm bảo hoàn phí

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ hoàn phí cho bạn. Không rắc rối, không rủi ro.